Welkom

Iedereen heeft onderweg in het leven te maken met periodes die in het teken staan van een verlies. En voor  jong en oud geldt dat het je leven danig kan ontwrichten. Je vraagt je soms af waar je de kracht vandaan moet halen om er mee om te gaan.

Het kan een overlijden van een dierbare betreffen, maar ook het verlies van werk of gezondheid, of een herhaald verlies van partnerrelaties door hechtingstrauma. Bij het zoeken naar de weg hoe om te gaan met je verlies en bij het zoeken naar jou persoonlijke kracht zou ik je kunnen begeleiden. Voor de individuele begeleiding ga ik graag naar buiten, wandelen in polder, park of duin. Wandelen verstilt, wandelen verbindt ons met de aarde, met de natuur, maar ook met elkaar.

De kern van de begeleiding bestaat uit in gesprek zijn, zoeken naar de veerkracht om het verlies te kunnen dragen. Tegelijkertijd gids zijn in het onherbergzame land van rouw. De begeleiding is erop gericht om met nieuwe perspectieven het leven, met het verlies, weer meer te kunnen omarmen.

De basis van mijn werk is counsellen en afhankelijk van wat zich aandient werk ik met systemisch werken, voice dialogue, transactionele analyse, genogrammen. De kernwaarden van een counsellor zijn wederzijds respect, luisteren, empathie, zelfkennis, veiligheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Heb je belangstelling voor begeleiding, ik wandel graag een stukje met je mee.

Greetje Noordman
Rouw en Verliesbegeleider

06-27036135, Brederostraat 32, 2332 BB, Leiden

email: mmejel@outlook.com

Copyright © Praktijk voor Verliesbegeleiding.