Erkend door / aangesloten bij

  • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, registercounsellor ABvC® (www.ABvC.nl)
  • HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu)
  • Scag Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (www.scag.nl)
  • geregistreerd in het abituriëntenregister van CPION.
  • CZ geregistreerd
  • KvK 63015196.

abvc-logo              RBCZ-logo             LSR_schildje_3

Kosten en vergoedingen.

Diverse ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten. Zie voor meer informatie:

(www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling)

Voor particulieren geldt een tarief van vijfenzeventig euro voor een wandelafspraak van 1,5 uur max. 2 uur. Studerende jongeren betalen vijftig euro. Bij afspraken buiten Leiden kunnen reiskosten gerekend worden.

Voor bedrijven: tarief op aanvraag

Copyright © Praktijk voor Verliesbegeleiding.