Jongeren: veerkrachtig en kwetsbaar.

Je bent jong en wordt overvallen door het verlies van een vriend of een ouder, hoe doe je dat, hoe ga je daar mee om? Als jongere heb je enorm veel veerkracht maar ben je tegelijkertijd ook kwetsbaar en bent nog op zoek naar je eigen identiteit.

Als daar het verlies van vriend of een ouder op het pad komt dan kan dat het basisvertrouwen volledig onderuit halen. Ook scheiding van ouders kan onzekerheid teweeg brengen. Het kan leiden tot angst, onrust, afname van zelfvertrouwen, isolement, boosheid.
Het liefst wil je misschien vrij snel weer door, met school, vrienden, vakantie, werken. Je wil niet anders zijn, niet gehinderd worden. Maar de andere kant is er ook, het verdriet, de kwetsbaarheid, de behoefte om stil te staan, steun te ontvangen van de mensen om je heen.

Bij rouw kunnen onverwachte kanten van je boven komen drijven.
Ook zijn er vragen: wat is rouw, wat hoort er bij en wat hoort gewoon bij de leeftijd?
Hoe breng je balans in je kracht en je kwetsbaarheid?
Hoe verder te leven na het verlies? Heeft het wel zin?
Hoe om te gaan met vrienden die geen wezenlijk verlies hebben meegemaakt en deze ervaring dus niet kennen?
En wat na de rouw?

In de begeleiding is aandacht voor het specifieke van de soms complexe situatie van jongeren met rouw.

Copyright © Praktijk voor Verliesbegeleiding.